Výjev narození Ježíše Krista ztvárňovali pouze Josef s Marií, kteří poprvé od roku 1996 neměli u sebe živé miminko, ale panenku. Akce, jež pořádá Hospic svatého Štěpána, totiž probíhala tři hodiny, tak aby se na Dómském náměstí mohli lidé průběžně vystřídat. Kromě jesliček nechyběla ani živá zvířátka z Adélčina dvorečku.

Zhruba 15minutový program se po celou dobu opakoval ve smyčce. A protože se nemohla konat hraná scénka, připravili organizátoři nahrávku z prvního ročníku Živého Betlému, kde biblický příběh čte Radovan Lukavský. Zájemci si domů mohli odnést také Betlémské světlo nebo si koupit hospicový kalendář či české foukané ozdoby.