Technické služby kvůli zpožděné dodávce strojů nestíhaly ve městě sekat. Začátkem června již sečení běželo podle stanoveného plánu, což potvrdil vedoucí odboru životního prostředí Vojtěch Hamerník.

Nyní se problém opakuje a množí se stížnosti na neposečenou trávu ve svazích okolo silnice číslo 30, která spojuje město s dálnicí D8. V minulosti sekání těchto svahů zajišťovala externí firma, kterou najímalo město.

Podle Vojtěcha Hamerníka ale péče o zeleň stále běží podle plánu, do kterého neposekané svahy nejsou zahrnuty. „Většina svahů okolo silnice číslo 30 je v majetku Ředitelství silnic a dálnic, které si sekání zajišťuje samo. Tato problematika tedy nespadá do kompetence městského úřadu," upřesnil Vojtěch Hamerník.

„Svahy okolo komunikace číslo 30 spadají do správy Ředitelství silnic a dálnic. Naší povinností je zeleň na těchto místech kontrolovat a sekat, k čemuž dojde v příštím týdnu," doplnila pro Deník tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Pavla Jiřičová