Závodů se účastnili žáci 4. až 8. tříd, na které čekaly tratě o délkách 250 metrů pro čtvrťáky a 500 metrů na starší ročníky. Průměrné časy všech závodníků se pohybovalo okolo dvou minut. Na vítězné závodníky čekala odměna v podobě diplomu a poháru pro vítěze a radost ze zasloužené trofeje skrýval málokdo.

„Zájem a nadšení dětí nás opravdu těší, někteří se závodů účastní již poněkolikáté,“ říká Josef Weber, jeden z organizátorů akce a člen veslařského klubu Slavoj Litoměřice.

Součástí Přeboru byl i závod školních družstev, kdy se body jednotlivých závodníků sčítaly a záviselo na nich umístění celého družstva.

Duchovním otcem sportovní akce, kterou ve spolupráci s Městem Litoměřice, Slavojem Litoměřice a ZŠ Havlíčkova pořádá litoměřický veslařský klub, byl Zdeněk Pecka, reprezentant Československa, olympionik, který získal dvě bronzové medaile z Olympijských her v Montrealu v roce 1974 a v Moskvě v roce 1980 a velký propagátor veslařského sportu. „V odkazu pana Pecky se snažíme pokračovat a pomocí tohoto závodu přiblížit dětem veslařský sport a ukázat jim pestrost nabídky sportovních aktivit v Litoměřicích,“ dodává Josef Weber.