Mladým lidem se během dopoledne věnovali odborníci na svých stanovištích. Deváťáci se seznámili s činností K-centra a na stanovišti Českého červeného kříže si osvěžili základy první pomoci.

Další stanoviště patřila policii. Mládež se seznámila s činností technika, který jim předvedl snímání otisků prstů a zajišťování stop. Na stanovištích dopravní policie si mladí lidé prohlédli policejní osobní automobil, radar, přístroj na dechovou zkoušku a další zajímavé pomůcky policistů.

Policisté z výjezdové jednotky zase seznámili žáky s policejním vybavením používaným například při zásazích na demonstracích či proti ozbrojeným pachatelům. Nechybělo ani stanoviště říční policie s člunem nebo stanoviště městské policie, kde byly k vidění odchytové pomůcky na zatoulaná zvířata.

Posledním stanovištěm byl pak simulátor dopravní nehody - otočný trenažér, kde si děti na vlastní kůži vyzkoušely dopravní nehodu.