Koroduje, loupe se z něj barva. Stav zábradlí u chodníků je nedlouho po generální opravě Tyršova mostu v Litoměřicích alarmující. V havarijním stavu je i krytí dilatačních spár.

Rekonstrukci mostu, která skončila loni na jaře, mají všichni v živé paměti. Jeho otevření se protahovalo, v dopravních špičkách se na objízdné trase tvořily kolony.

Na hluk, prach i porušenou statiku domů si stěžovali nájemníci a vlastníci bytů v Mrázově ulici. Vedení města muselo lidem opakovaně vysvětlovat, že investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a že město má na ni pramalý vliv.

Brněnská společnost SDS Exmost, která most opravovala, projekt horkotěžko dokončila, nechala po sobě nedodělky a krátce potom skončila v insolvenci.

„Rekonstrukce zábradlí ale součástí opravy nebyla,“ upozorňuje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Uklidňuje však, že na základě požadavku litoměřické radnice se silničáři na tuto opravu chystají.

DALŠÍ PROBLÉM

Kromě zábradlí je na první pohled viditelný problém i s krytím dilatačních spár. Jak upozorňuje Jan Rýdl z ŘSD, ani toto nebylo součástí opravy starého mostu.

„Problém vyvstal až při stavbě samotné. Ředitelství se přitom nepodařilo dohodnout se společností na dodatečném zahrnutí prací do stavby,“ krčí rameny Rýdl.

Detaily u dilatačních mostních závěrů se podle něj odstraní společně s opravou zábradlí. Všechny práce zadá příští rok ŘSD v jedné zakázce. Její součástí bude i odstranění vad a nedodělků po firmě SDS Exmost.

V roce 2018 tak čeká most další stavebně náročná rekonstrukce. „Nedojde však k uzavření žádného z jízdních pruhů,“ ujišťuje vedoucí odboru územního rozvoje města Venuše Brunclíková. Oprava proběhne za provozu s částečným omezením. Střídavě dojde k uzavření vždy jednoho z chodníků.

VZNIKNE PROVIZORNÍ PŘECHOD PRO CHODCE

„Bezpečný přechod mostu bude pro chodce vždy zajištěný,“ slibuje mluvčí města Eva Břeňová s tím, že na mostě přes železnici nechá ředitelství vybudovat provizorní přechod pro chodce.

Oprava Tyršova mostu v letech 2015 2016 byla náročná. Podílelo se na ní asi 25 subdodavatelů. Koordinovat stavbu nebylo pro SDS Exmost nijak jednoduché a investorovi se nakonec prodražila o několik milionů korun.

Původně se měl most dopravě otevřít na konci roku 2015. Práce na stavbě však prodloužil výzkum archeologů i počasí. Stavaři nakonec na mostě zazimovali. I přes jarní termín silničáři most nakonec otevřeli o měsíc později, než SDS Exmost slíbil.