Dlouho opuštěný takzvaný Wieserův dům v Terezíně, jehož vzhled kazil dojem z rekonstruovaných sousedních objektů, ožívá. Dělníci začali s jeho přípravou pro finální rekonstrukci. Městu se po řadě let podařilo pro záchranu cenné budovy zajistit finance a ve výběrovém řízení zhotovitele, který má rekonstrukci dokončit za 15 měsíců. Revitalizaci objektu provádí sdružení firem Unistav a IDS stavby a náklady činí zhruba 122 milionů korun.

„Podařilo se nám získat potřebné prostředky pro zahájení akce, Ústecký kraj podpořil náš vlastní podíl a stát předfinancování. Za důležité považuji, že už dopředu máme příslib na využití objektu. Větší část bude obhospodařovat Centrum studií genocid Terezín a zhruba třetinu Památník Terezín pro pořádání vzdělávacích aktivit,“ připomněl tajemník městského úřadu Robert Czetmayer.

Na Žižkových kasárnách v Terezíně se v pátek 7. září propadla další část střechy
FOTO: Další část střechy historických kasáren v Terezíně se zřítila

Ve Wieserově domě najde místo stálá expozice mapující nejhrůznější případy genocidního násilí v moderních dějinách. Expozice vznikne ve spolupráci s mezinárodními odbornými institucemi a naváže na současné aktivity Centra studií genocid Terezín v bývalých dělostřeleckých kasárnách. Tam byla letos v březnu otevřena výstava využívající nejmodernější informační technologie.

Po rekonstrukci se v prostorách domu budou organizovat vícedenní vzdělávací programy, jednorázové semináře, mezinárodní odborné konference, sympozia a umělecká vystoupení. „Pedagogické aktivity budou zaměřeny na široké spektrum cílových skupin od žáků druhého stupně základních škol po pedagogické pracovníky, studenty vysokých škol, představitele státní správy či diplomaty. Smyslem našich aktivit je poskytnout návštěvníkům informační a znalostní zdroje o příčinách a důsledcích genocidního násilí a způsobech, jak mohou být genocidní případy zastaveny prostřednictvím politické a občanské činnosti,“ vysvětlil výkonný ředitel centra Šimon Krbec.

Terezín.
Starostové měst dostali vysvědčení od ekonomů z univerzity

Centrum studia genocid dosud sídlí v bývalých dělostřeleckých kasárnách, kde má omezené prostory, ale už tam organizovalo několik významných kulturní a sportovní akcí. Letos to byl například druhý ročník Memoriálu terezínské fotbalové ligy, nebo úspěšný kulturně-vzdělávací projekt Vlak Lustig, kterého se od roku 2012 zúčastnily tisíce diváků a od loňska je umístěn právě v areálu rekonstruovaných kasáren.

Objekt byl dokončen přesně před 230 lety a sloužil jako rezidence Kašpara Wiesera, hlavního dodavatele stavebního materiálu pro pevnost, později sloužil jako ubytovna, důstojnické kasino a naposled v něm sídlil posádkový dům armády. Od zrušení vojenské posádky v roce 1996 dům začal chátrat, ale proti jiným objektům zůstal v dobrém stavu. Nejcennější částí interiéru je velký sál.

Uvedení představení podle Arnošta Lustiga Motlitba pro Kateřinu Hotowitzovou ve Vlaku Lustig v roce 2017 ve dvoře Dělostřeleckých kasáren v Terezíně, kde sídlí Centrum studií genocid.
Vzdělávací Vlak Lustig přilákal stovky návštěvníků. Nabídl unikátní materiály