Objekt postavený za 45 milionů korun má být dokončený na jaře. „Cílem projektu je ověřit vhodné lokality pro investory, různé přístupy a technologie tvorby podzemních geotermálních výměníků a hlavně zvýšit jejich bezpečnost. Přispějeme tak do mozaiky měření a využití geotermální energie různými technologiemi nejen v Česku, ale prakticky v celém světě. Do Litoměřic přijedou kolegové z Francie, Německa a Švýcarska, se kterými už spolupracujeme,“ uvedl ředitel centra a profesor Přírodovědecké fakulty UK Tomáš Fischer.

Město Litoměřice z projektu získá prostředky za pronájem vrtu a z vědecko-výzkumné činnosti. V budoucnu by město mohlo teplo z vrtu využít také na vytápění.