Vysvědčení a šerpy si z rukou ředitele školy Stanislava Nováka, starostky města Martiny Patrovské a třídní učitelky Ivy Bělochové převzali v Muzeu českého granátu. Dekorované deváťáky pak všichni žáci školy slavnostně vyprovodili v tradičním špalíru.