Promluvili zástupci města, senátor a bývalý starosta města Ladislav Chlupáč. Po slavnostním aktu přítomní zapálili svíčku u pamětní desky umístěné na budově městského úřadu. Poté se většina přemístila do parku Václava Havla, kde u busty prvního českého prezidenta zavzpomínali na první dny sametové revoluce v Litoměřicích.