Kostel přišel o své tři zvony na počátku druhé světové války, kdy je německá armáda, podobně jako zvony v sousedním Úštěku, zrekvírovala pro zbrojní průmysl.

Ve věži zůstal jen malý zvon – umíráček, který však měl špatné srdce. „Máme radost, že po 70 letech dochází k nápravě a římskokatolická farnost v Liběšicích získala plnohodnotný zvon, kterému kněz Roman Depa minulou sobotu po mši svaté požehnal. Ocelový zvon, který byl pojmenován Maria, o hmotnosti téměř 700 kilogramů, věnovala Liběšickým farnost Dobrá z ostravsko-opavské diecéze. Zvon byl ulit ve Vítkovicích krátce po první světové válce. Dobrská farnost, která si pořizovala tři zvony nové, nabídla původní dalším farnostem. Největší získaly Liběšice, dva menší odebrala královéhradecká diecéze," vysvětlila Jana Michálková, mluvčí Biskupství litoměřického.

Jeřáb vyzvedl bez větších problémů zvon do vikýře kostelní věže. Zde ho pracovníci dopravní firmy ve stísněných prostorách a za pomoci zvedací techniky přemístili do středu patra a poté zavěsili. „Zvon jsme v dvacetileté historii naší firmy zvedali poprvé, ale v historických objektech jsme už s jeřáby pracovali několikrát, jako třeba při natáčení filmů. Jeřáb, který jste viděli v Liběšicích, zvedal zvon do zhruba 25 metrů, ale jeho zdvih je až 56 metrů. Máme ještě výkonnější stroj do 200 tun a se zdvihem 105 metrů," prozradil Petr Jiránek, jeden z majitelů hrobecké společnosti Stavební stroje a doprava.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl na počátku 19. století zchátralý, proto byla jeho střecha a loď stržena a v letech 1813 – 1816 vystavěn kostel znovu. Renesanční věž z konce 16. století byla zachována.

„Zveme  občany a další zájemce tuto sobotu od 16 hodin na výroční vzpomínkovou mši svatou za zemřelého kněze Miroslava Zedníčka, administrátora zdejší farnosti a čestného občana naší obce. Při této příležitosti se nový zvon rozezní naostro poprvé," uvedla starostka Liběšic Alena Knobová.

Připomínáme, že hlavním celebrantem mše svaté bude Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický. Liturgii v kostele doprovodí chrámový sbor z Litoměřic.