Letošní obřady jsou jiné než předešlé roky. Kvůli koronaviru a vládním nařízením se letos slavnostní obřady Veliké noci, od které mají Velikonoce svůj název, začaly požehnáním ohně v katedrále od něhož byla poté zapálena velikonoční svíce - paškál.

Od jeho plamene si věřící rozžali svoje svíce. Zazněl velikonoční chvalozpěv k posvěcení paškálu zvaný Exsultet, kterým začala bohoslužba slova. Během ní věřící vyslechli devět biblických úryvků.