Dlouho očekávaná rekonstrukce mostu přes Labe, který je důležitý nejen pro běžnou dopravu, ale také pro zásobování papírny po železniční vlečce, začne nejpozději v červnu příštího roku.

Společnost Strabag vyhrála ve výběrovém řízení na stavební práce s nabídkovou cenou 197,1 milionu korun, z toho podíl Ústeckého kraje činí 181,6 milionu, město Štětí uhradí 9 milionů a Mondi Štětí 6,5 milionu. Nejzazší termín ukončení stavby je v srpnu 2020. Výluka vlečky by měla trvat 7 měsíců.