V programu se představily děti z různých oborů Základní umělecké školy Litoměřice, drobní řemeslníci, výrobci vánočního zboží, ozdob, svíček, šperků nebo ručního papíru. Nechybělo občerstvení, betlém s živým jezulátkem, novinkou pak byl stánek informačního centra s ukázkami tradic a vánočních zvyků.

Jako na Velikonoce
„Byť je dnes velikonoční počasí, rozhodli jsme se letos poprvé program rozšířit o vánoční zvyky. Návštěvníkům nabízíme možnost hodit si pantoflem, pustit si lodičku," sdělila v sobotu ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice Anna Matulová.

Jarmarky hostí litoměřický hrad dvakrát do roka, o Vánocích a Velikonocích. „Velikonoční čeká pátý ročník příští rok. Akce jsou to vždy pro celou rodinu, děti si něco vyrobí, rodiče nakoupí drobné dárečky. Máme pokaždé ohromnou návštěvnost," zmínila Anna Matulová.

Další akcí, na kterou už teď může pozvat, je Novoroční koncert, který se na hradě uskuteční hned 1. ledna. 20. ledna v sále zazní gotické skladby pro Karla IV. Právě jeho osobnosti bude věnovaná celá příští turistická sezona. Slavnosti v Litoměřicích započnou právě koncertem loutnisty Jindřicha Macka a akordeonistky Jitky Bartošové.