Když v dubnu 1867 zemřel na choleru třebenický lékař Antonín Mann, absolvent medicíny Pařík se na radu svého přítele, čížkovického kaplana a později třebenického děkana Josefa Kořínka přihlásil do výběrového řízení a už v červnu jej zastupitelstvo města jmenovalo městským lékařem.

„Od svého příchodu do Třebenic se okamžitě zapojil do veřejného života s potřebou vrátit městu český ráz a probudit k životu skomírající český živel. Což se mu v následujících letech skutečně podařilo,“ poznamenal ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích Vítězslav Lisec.

Tradiční masopust na Mírovém náměstí v Litoměřicích
OBRAZEM: Masopust ovládl náměstí v Litoměřicích. Za týden v Úštěku!

Nemalé zásluhy měl také na rozvoji místního hasičstva. V roce 1871 stál u zrodu smíšeného česko-německého hasičského sboru a dokonce po určitou dobu zastával funkci jeho starosty. Po národnostním rozkolu mezi hasiči se významnou měrou podílel na založení hasičského sboru českého.

Od roku 1884 byl až do konce svého života starostou Třebenic. „Do města byl během jeho starostování zaveden telegraf, vybudována železnice a přispěl k opravě kostela, místním ovocnářům a vinařům vytvořil odbytiště pro jejich výpěstky zřízením továrny na zpracování a konzervování ovoce,“ dodal Lisec.

Pařík byl i kvůli usilovné práci zasažen 5. prosince 1901 mozkovou mrtvicí a zemřel o čtyři dny později v pouhých 62 letech.