Obě soutěže se konaly v lovosické městské knihovně. Předseda klubu a ředitel mistrovství Vladimír Krajíček uvedl, že soutěže byly určené především pro těžce zrakově postižené sportovce, v kategoriích B1 – B3, a to jak pro jednotlivce, tak pro smíšené dvojice.

„Všichni stříleli se zcela zakrytýma očima a při míření na terč byli naváděni zvukem počítače. Čím blíže mířili ke středu terče, tím vyšší se ozval tón,“ vysvětlil specifika šampionátu Vladimír Krajíček a doplnil, že počítač také zaznamenával zásahy a oznamoval hlasem jejich hodnotu a směr od středu terče.

Do klání ve střílení s pistolí se kvalifikovalo dohromady 30 střelců. Každý z nich střílel 2 krát 10 ran postupně na dvou stanovištích a pokaždé s jinou laserovou zbraní. Laserovými puškami pak střílelo 28 sportovců.