Kněz Martin Brousil v zaplněném roudnickém kostele Narození Panny Marie v neděli rozžehnul první adventní svíčku na společném chrámovém věnci. Ten vysvětil už na sobotní mši, před kterou se v jedné z římskokatolických farností pražské arcidiecéze konal velký koncert.

„Stojíme na začátku adventní doby, kdy se blíží příchod Mesiáše. Připomínají nám to přibývající plameny na svících adventních věnců,“ řekl duchovní správce při úvodu pravidelné nedělní bohoslužby. Také požehnal těm věncům, které si z domova přinesli věřící.