Část historických odpadů z prvních dvaceti let, což bylo asi 15 tisíc jednotek, bylo už před lety zkontrolováno, podle potřeby opatřeno novými obaly, přemístěno do speciálně upravených prostor a definitivně zabetonováno.

Včera se byl s problematikou zdejšího úložiště seznámit ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, doprovázeli ho hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitel Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) Jiří Slovák.

„Úložiště Richard je díky silnému suchému a nepropustnému podloží i nadloží světovým unikátem. Jeho předností je i dostatek nových využitelných prostor. Má i své zápory, jako je vnikání dešťových srážek přes stará důlní díla, která byla po skončení těžby vápence zanedbána. Proto je v úložišti hospodaření s vodou věnována mimořádná pozornost. V přípravě modernizace úložiště pro 21. století je jedním z opatření právě sanace přítoků srážkových vod a její eliminace," uvedl v prezentaci Jiří Slovák.

Prohlídka úložiště Richard u Litoměřic.Zdroj: Deník/Karel Pech

Modernizace úložiště, která by měla stát 160 až 180 milionů korun, zahrnuje především vybudování ukládací komory pro nové pětileté období, rekonstrukci důlní páteřní komunikace a příjmového místa.

V příštím roce se očekává zpracování projektové dokumentace a vypracování nových bezpečnostních rozborů. Samotná realizace proběhne v letech 2019 až 2020.

Po dokončení požádá SÚRAO o povolení ukládání. U nízko či středně aktivního radioaktivního odpadu se předpokládá výrazné snížení radiace až za zhruba 100 let.

„Ceníme si toho, že v úložišti panuje nesmírně přísná bezpečnost, proto za celou dobu jeho existence nedošlo k žádnému překročení radiačně-hygienických limitů. Můžeme se kdykoli přesvědčit, jaká měření zde byla zjištěna. Není proto důvod, abychom nevěřili, že modernizací nedojde ke zhoršení životního prostředí obyvatel města a okolních obcí, spíše naopak," uvedl na dotazy novinářů Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic.

Ve čtvrtek si úložiště u Litoměřic prohlédl i ministr Mládek. Zdroj: Deník/Karel Pech

Diskuse se vedla i o budování hlubinného úložiště, které by sloužilo pro vyhořelé palivo z jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Ve hře je stále sedm lokalit, mezi nimi Lubenec na rozhraní Ústeckého a Karlovarského kraje, na kterých v současné době probíhá povrchové geologické zkoumání.

Hejtman Bubeníček uvedl, že o založení hlubinného úložiště rozhodne místní samospráva, pakliže návrh odsouhlasí, kraj nebude proti. I když má Richard ideální izolované prostředí, nemůže podle zákonů sloužit jako hlubinné úložiště.

První požadovanou zásadou totiž je, aby byl v takové hloubce a v takovém geologickém složení, u kterého je záruka, že se za 100 tisíc let nezmění. Vápencový lom to nezaručuje.