V přátelském duchu si nejprve s nimi za doprovodu varhan zazpíval známé koledy a pohovořil o jejich působení v roli tří králů. Nakonec jim a posléze i křídám, kterými koledníci označí domovy dárců, požehnal.

Biskup si s nimi vyprávěl o radosti, lásce a štěstí, kterých se však nedostává každému.  „Koledou budete nejen shromažďovat prostředky potřebné těm, kteří jsou v jakékoliv nouzi. Požehnal jsem vám a vy nyní budete přenášet stejné požehnání do domácností a s ním přenášet radost a přát hodně lásky a štěstí, kterých se bohužel každému nedostává. Nezapomeňte za každý dar poděkovat," uvedl Mons. Jan Baxant.

V celé České republice se do Tříkrálové sbírky zapojí přes 50 tisíc dobrovolníků a koledníků. V litoměřické diecézi je zapečetěno 800 pokladniček a do sbírky by se mělo zapojit na   2 400 koledníků a dobrovolníků.

„Za Diecézní charitu Litoměřice máme zapečetěno 118 pokladniček, z toho s 85 bude koledovat 150 koledníků na Litoměřicku. Jsem přesvědčena, že lidé jsou každý rok solidárnější a myslí víc jeden na druhého. Věřím, že letos koledníci opět vykoledují rekordní sumu. Loni jsme měli 108 pokladniček, do kterých lidé vložili přes 288 tisíc korun," uvedla Veronika Vedejová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Diecézní charity Litoměřice.

Kde a kdy můžete potkat koledníkyÚterý 6.1.2015 Litoměřice- Mírové náměstí, Libotenice, Julčín, Vědlice, Robeč, Tetčiněves, Rochov, Rašovice, Kalovice, Chodovlice
Středa 7.1.2015 České Kopisty, Ostré, Konojedy, Bílý Kostelec, Ličenice, Dubičná, Lukov, Brozany nad Ohří a okolí
Čtvrtek 8.1.2015 Dolní Vysoké, Habřina, Třebušín, Zelený, Starý Týn, Držovice, Brusov, Bohušovice nad Ohří, Trnovany, Brozany nad Ohří a okolí
Pátek 9.1.2015 Podsedice, Ploskovice, Libochovany, Klapý, Brozany n. O. a okolí, Žalhostice
Sobota 10.1.2015 Mlékojedy, Počaply, Nučničky, Hrdly
Neděle 11.1.2015 Horní Řepčice, Chodouny, Lounky
Pondělí 12.1.2015 Jenčice,Terezín
Úterý 13.1.2015 Libochovice, Třebenice

Sbírka probíhá po celém Česku od 1. ledna a pokračuje až do 14. ledna. Koledníci Farní charity Litoměřice loni vykoledovali 47 tisíc a Farní charity Lovosice téměř 30 tisíc korun.

Farní charitě v Roudnici nad Labem se letos přihlásilo 42 koledníků. První trojice králů se představila už na Nový rok mezi turisty na vrcholu Řípu a zúčastnila se mše svaté v kapli sv. Jiří a Vojtěcha.  Část začala koledovat hned po požehnání v sobotu 3. ledna na Karlově náměstí, které provedl místní kněz farnosti Martin Brousil. Loni na Podřipsku bylo vykoledováno do 44 pokladniček téměř 118 tisíc korun.

Sbírku do kasiček obohatí i návštěvníci tradičních tříkrálových koncertů. Na jednom  z nich, v pátek  9. ledna od 18 hodin v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí, vystoupí litoměřický pěvecký sbor Páni kluci.