„Kdykoli bude potřeba, spojíme se počítačem on-line s tlumočníky do znakové řeči a jejich prostřednictvím vyřídíme, co bude neslyšící klient potřebovat,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.

Služba je jak pro úřad, tak pro klienty zdarma. Město také začne titulkovat většinu reportáží o svých aktivitách na regionální televizi Litoměřicko24. Na handicapované myslí úřad hodně.

„Loni jsme v hlavním sídle na Mírovém náměstí lidem s handicapem a seniorům otevřeli bezbariérovou kancelář přístupnou z podloubí. Budova úřadu v Pekařské ulici má plošinu, bezbariérová je i budova v Topolčianské,“ připomněl tajemník úřadu Milan Čigáš.