Ti je však odmítli a vznikla z toho malá válka. V té Bratrstvo mořských žebráků podlehlo a společně s revolučními silami pak dobývali pevnost New Terezín. Pevnost se sice dočkala posil, ale nakonec podlehla i ta a její velitel byl, po neúspěšném pokusu o útěk, popraven na gilotině. Diváky pořadatelé lákali nejen na pirátskou bitvu, ale i na doprovodný program, který letos oživil vylodění v Normandii v podání velkých a funkčních modelů vojenské techniky nebo na koncert kapely Corryvreckan. Terezínská akce je však zajímavá též tím, že jen jednou do roka mohou návštěvníci spatřit, jak by vypadala pevnost, kdyby byly, v případě nutnosti, příkopy zaplaveny vodou. Zpřístupněné byly i podzemní nápustní stavidla vodních příkopů pevnosti.