Odpadní teplo vznikající při provozu jednotky se využívá nejen k zajištění optimálních podmínek pro termofilní proces v reaktoru, ale v tuto dobu také k dosoušení obilí.

Sušička vyhřívaná teplou vodou z chladiče dokáže v přilehlé hale upravit za hodinu až pět tun zrna na požadovanou vlhkost 14 procent.

„Na tomto místě můžeme dočasně uskladnit až 400 tun obilí. Množství, které se sem přiveze vlhké, traktory opět ve vysušené podobě odvezou do skladu v Klapém. Je to pro nás velká výhoda, ušetříme značné náklady, které bychom museli vložit do úprav pomocí jiné technologie nebo do placených služeb," vysvětluje Pavel Vodenka, vedoucí rostlinné výroby ZD Klapý.

Družstvo maximálně využívá kapacitu tří kombajnů, aby při zlepšeném počasí dohnalo časovou ztrátu. Sklizenu má veškerou řepku, kterou koncem května z části poškodily kroupy.

„Posekáno je zhruba 350 hektarů s pšenicí a ječmenem, což je zhruba třetina celé oseté plochy. Naposled jsme sekali obiloviny v úterý, včera se sklizeň zastavila. Kvalita je ještě dobrá, ale časem může klesat. Bylo by to nepříjemné, protože s polovinou pšenice jsme počítali pro potravinářské účely," dodává agronom.

Na rostlinné výrobě je závislý nejen hovězí dobytek, ale také bioplynka, která k provozu potřebuje kukuřičnou siláž. Loni, kdy bylo velké sucho, se kukuřice urodilo málo, proto družstvo ještě na podzim zaselo rychle rostoucí žito, které letos v květnu začalo sklízet na senáž jako náhradu za kukuřici.

Provoz bioplynky tak během uplynulé zimy prošel tvrdou, ale úspěšnou zkouškou. Kukuřičnou siláž družstvo nemuselo nakupovat. Hmota, která vyjde z provozu bioplynky, se jako suchý separát využívá k podestýlce krav, s tekutou složkou se pohnojí pole. Všechno se zužitkuje.