Odhadem dvě stovky lidí si v sobotu dopoledne připomněly Den boje za svobodu a demokracii. Kromě pamětníků sametové revoluce mezi nimi nechyběla ani řada studentů. Mluvčí projevů hledali paralely současné politické situace s událostmi, které vedly k pádu totalitního režimu v roce 1989.

Podle filozofa Martina Šimsy se od té doby v naší demokracii podařilo mnohé, jejím nedostatkem je ale prý slabá občanská společnost a lidé podléhají manipulaci politickými podnikateli, populisty a obchodníky se strachem. Šimsa promluvil na náměstí u radnice, kde mítink v 10 hodin začal. Studenti 2. B z Gymnázia J. Jungmanna tu předvedli scénku inspirovanou sametovou revolucí včetně projevu Václava Havla. Právě k jeho bustě se pak lidé přesunuli.

V Parku V. Havla promluvila lékařka Irena Moudrá-Wünschová. Podle ní jsou v současné době oslabeny tři pilíře demokracie, tedy moudrá vláda, spravedlivé soudy a jasné zákony. Je ale optimistkou. „Když lidé vidí předsedu vlády, který ječí, že nikdy nikdy nikdy neodstoupí, a prezidenta, který řekne – a zase ho budu jmenovat, každý pochopí, že tohle nejde dál,“ řekla lékařka.

Filozof Ivan Vilím se vrátil k oslavám 100 let samostatnosti československého státu. „Oslavovali jsme poněkud rozpačitě sto let přerušované a pofidérní samostatnosti,“ uvedl. Není si přitom jist, zda „ty pompézní taškařice s girlandami trikolór“ nebyly falešné, ani zda pýcha byla vůbec na místě, když si stát tolik svrchovanosti neužil.

Vilím sarkasticky okomentoval nedávné oficiální oslavy s „upoceným kladením věnců na Vítkově, bombastickou vojenskou přehlídkou na bývalé Leninově třídě a pokryteckým vyznamenáním pobratimů prezidentem.“ Filozofovi přitom mlčení médií o některých jiných letošních akcích i k ostatním milníkům československých dějin připomíná mlčení komunistických Televizních novin k událostem předcházejícím pádu bývalého režimu.

Pedagog Gymnázia J. Jungmanna Petr Bašus vystřihl řadu citátů státníků z minulých dekád včetně toho z roku 2016 od Andreje Babiše: „Jakékoli udělení dotace ve prospěch Čapího hnízda bylo v souladu se všemi právními předpisy a již bylo zájmem kontrolních orgánů. Výsledky byly negativní. Nebyla shledána pochybení.“ Dějepisář skončil citátem Miloše Zemana z roku 2018: „Nějací blbečci, kteří vylezou 17. listopadu na tribunu, mě vůbec nezajímají.“

Dovnitř velkého srdce ohraničeného spadaným listím po skončení projevů lidé postavili jehlany ze špejlí v barvách české vlajky. „Věříme, že vydrží aspoň do večera,“ podotkla jedna z koordinátorek setkání Zuzana Legnerová. Symbol podle ní lze chápat jako křehký zátaras proti strachu a beznaději a to, že se lidé o sebe můžou opřít. „Právě teď je čas demokracii podpořit, ať už jen obyčejnou špejlí. A to každý den,“ dodala Legnerová.

Odpoledne pokračují litoměřické vzpomínky na 17. listopadu 1989 před Hospodou u letního kina na Střeleckém ostrově. Od 17 hodin se tu koná neformální setkání občanů vyznávajících ideály demokracie, humanity a svobody. Zazpívá a zahraje Eda Hruška a organizátoři promítnou film Sametová (r)evoluce na Litoměřicku Lukáše Fíly.