To jsou některé z otázek, které žákům druhého stupně Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích přijeli v úterý zodpovědět zástupci Ministerstva obrany a Armády ČR.

Díky přítomnosti vojáků děti navíc měly příležitost více se dozvědět o jejich působení v zahraničních misích, ale například také vyzkoušet si na vlastní kůži ochranný chemický oblek včetně masky a rukavic i další pomůcky.

„Projekt nazvaný Příprava občanů k obraně státu byl zahájený v roce 2013, a to společnou tiskovou konferencí ministrů obrany a školství," sdělil Deníku Jakub Šimíček, tiskový a informační důstojník 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany.

Brannou výchovou v podobě známé z dřívějších let dnes žáci už neprocházejí, jednotlivá témata ze vzdělávacího programu ale nevymizela. Probírají se ovšem hned v několika předmětech, například v občanské výchově, společenskovědním semináři nebo zeměpisu.

„Setkání přímo s vojáky je určitě lepší v tom, že si žáci mohou pomůcky a techniku, kterou používáme, přímo osahat, vidí je v reálu, převleky a ochranné prostředky si mohou vyzkoušet, nacvičí si, jak správně poskytnout první pomoc, a to je, myslím si, vždy lepší, než si to někde přečíst nebo to vidět ve filmu. Proto po školách jezdíme a děláme tuto osvětu," dodal Šimíček.

Děti se při přednáškách s praktickými ukázkami např. dozvídají, jak se co nejúčelněji chovat v krizových a mimořádných situacích, jak zraněnému kamarádovi poskytnout základní ošetření, zastavit krvácení nebo jak si poradit se zlomeninou.
„Současně se ale dozvědí, co dokáží napáchat zbraně hromadného ničení nebo jak se chovat v případě úniku nebezpečné chemické látky," informoval dále tiskový mluvčí.

Úterní výklad vojáci kvůli přítomnosti chemické továrny ve městě zaměřili především na únik čpavku. „Má typický štiplavý zápach, je velmi dráždivý, způsobuje slzení a ucpání dýchacích cest. V budově je vhodné ukrýt se ve vyšších patrech, utěsnit dveře, okna a další otvory. Ucpávky by přitom měly být vždy vlhké," radili žákům chemici.

Předvedli jim také vlastní ochranné prostředky a masky včetně chladícího převleku, vysvětlili fungování přístroje na detekci bojových otravných látek, takzvaného chemického průkazníku, nechali kolovat individuální protichemický balíček IPB-80.

„V obleku vojáci tráví celé hodiny, aniž by si mohli dojít na záchod nebo se najíst. Pít se dá z čutory, kterou lze připojit přímo k masce. Doplňovat tekutiny je důležité, protože se člověk v obleku dost potí. Nosíme do něj také inkontinenční pleny," získali si vojáci okamžitě pozornost dětí.

Příprava občanů k obraně státu je dlouhodobý projekt, který má být postupem času určený i pro střední školy a také pro širokou veřejnost.