Prágl byl jako palubní střelec 28. října 1944 přidělen do 311. čs. bombardovací perutě, která v té době měla základnu RAF na východním pobřeží severního Skotska. Po skončení druhé světové války se 1. září 1945 se Josef Prágl vrátil zpět do vlasti.

Josef Prágl zemřel 22. července 1988 ve věku 75 let. 29. května byl 1991 rozkazem ministra obrany povýšen do hodnosti podplukovníka ve výslužbě in memoriam.

Dne 13. září 1991 bylo Josefu Práglovi vysloveno velitelem letectva ČSFR Čestné uznání in memoriam při příležitosti morální a politické rehabilitace čs. zahraničních letců, bývalých příslušníků RAF, účastníků bojů za svobodu ČSR na světových válčištích v letech 1939 – 1945.

Vyznamenání J. A Prágla:

Československý válečný kříž 1939
Československá medaile Za chrabrost
Československá medaile Za statečnost I. stupně
Československá vojenská pamětní medaile VB
britská 1939-45 Star
britská Atlantic Star
britská Air Crew Europe S