Dne 30. dubna se v našem domově, jednom ze zařízení Centra sociální pomoci Litoměřice, p. o., konalo tradičně stavění májky a čarodějnická zábava. V dopoledních hodinách se před budovou zdobila májka, kterou si uživatelé zdobili sami. K tomu všem hrála muzika a byla vidět spokojenost s krásným slunečným dopolednem.

Po ozdobení se májka za potlesku přítomných postavila. Před budovou domova nám dělá okrasu a lidé na ní dohlížejí, aby jí někdo neodnesl.

Odpolední program nám zahájil muzikant pan Fröhlich se zpěvačkou Růženkou. Po odehrání první série písní se zde objevili i čarodějnice a všichni to pěkně na parketu rozparádili. Po tanci vyhládlo a k chuti tak přišel opečený buřtík.

Uživatelům domova se zábava líbila, přispěla k tomu hlavně muzika, která hrála oblíbené písničky. Děkujeme za hezké odpoledne a těšíme se na další akci.

Andrea Krčmářová