Poslední únorová středa byla v Domově důchodců Čížkovice ve znamení bublinek, bublin a veselé zábavy. Show začala nejprve představením klaunů a šašků v různobarevných převlecích. Do akce se zapojily také dvě děti zaměstnanců, převlečené za malé šašky. Malými bublifuky vytvářely spousty malinkých i větších bublin a svými rozvernými kousky rozveselily všechny zúčastněné.

Poté nastalo překvapení celého odpoledne, kdy jeden z klaunů vystoupil před publikum a pomocí svého bublifuku dokázal vyfouknout bubliny velikých rozměrů, které se vznášely nad publikem. Některé dosahovaly průměru více jak jeden a půl metru. Každá z těchto obrovských bublin byla odměněna velikým aplausem.

Ke konci svého vystoupení nabídl klaun obecenstvu možnost, pokusit se vytvořit vlastní obrovské bubliny. Přihlásilo se několik dobrovolníků z řad uživatelů, i zaměstnanců. Vytvořením krásných bublin rozmanitých tvarů sklidili všichni odvážlivci obrovský potlesk.

Po skončení vystoupení vyzvali klauni a šašci uživatele k tanci za doprovodu bujarých písniček a zpěvu. Bublinkové show se zúčastnilo celkem osmadvacet uživatelů. Jsme velmi rádi, že se tato akce setkala s nadšenými ohlasy všech zúčastněných a přinesla jim zpestření dne i úsměvy na tváři.

Bc. Michaela Hrnčířová, Domov důchodců Čížkovice