Biskup se vrátil k březnové výpravě celé biskupské konference do Svaté země, tedy Izraele. „Judská poušť byla rozkvetlá. Připomněli jsme si slova Písma, že i poušť se může změnit na rozkvetlou zahradu. Ale jen na chvíli. Pak se po trávě a květinkách až do podzimu slehne zem,“ uvedl biskup.

Stejně tak podle něj může rozkvést jen na čas duchovní poušť, protože jsme lidé hříšní. „Natrvalo to jednou bude ve věčném božím království. Tam nebude jen rozkvetlá poušť a bohatě plodící zahrada. Ale šťastný domov nás všech. A to díky tomu, čím vším Kristus prošel a zasloužil nám tak šťastný domov. Zahrada je už teď pro nás rozkvetlá a čeká, až do ní jednou pokojní vstoupíme,“ řekl Baxant.

Poté požehnal ratolestem a za bití katedrálních zvonů se odebral se svátečně oděným kněžským sborem a následován průvodem věřících na mši do katedrály, tradičně za zpěvu antifony: „Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu děti mávaly olivovými ratolestmi a všichni volali: Hosana na výsostech…“

Věřící si o květné neděli připomínají Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma a poslední týden jeho života. Pašijový týden končí Velikonocemi, které jsou pro nevěřící oslavou příchodu jara.