Před vystoupením kouzelníka děti soutěžily. Plnily na šesti místech úkoly. Lovily rybičky, prolézaly překážku z provázků, běhaly slalom, určovaly barvy a tvary atd. Sedmé stanoviště, to u zvířátek, bylo bonusové. Tam už to bylo horší. Kravský roh považovaly děti za roh z bizona. Za úspěšně splněné úkoly si děti vybraly odměnu, figurku. Výběr byl bohatý, od pavouka po koně. Do konce prázdnin už zbývají jen dva čtvrtky, tak nezapomeňte. V 17 hodin, vchod z Parku V. Havla.