Ta byla k dispozici všem, kteří si ji z jakéhokoli důvodu nemohou doma dopřát. Přichystány byly desítky litrů polévky, kterou mohli všichni sníst hned na místě nebo si jí, pokud si donesli nádobu, nechat až ke štědrovečerní večeři. Polévka nejen výborně chutnala, o čemž svědčil obrovský zájem veřejnosti, ale i pomáhala dobré věci. Každý, kdo si na polévku zašel, mohl do kasičky dobrovolně přispět jakoukoliv částkou Farní charitě v Roudnici nad Labem. K dispozici byla i lucernička s Betlémským světlem pro ty, kteří si nestihli zapálit Betlémské světlo v pravidelný čas. 

Stovky lidí dorazily na Štědrý den ráno do katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, aby si odnesly do svých domovů Betlémské světlo.
FOTO: Lidé si chodili do katedrály pro Betlémské světlo