Úložiště radioaktivních odpadů se rozkládá v důlním komplexu, který zčásti přebudovali nacisté v letech 1943 až 1945 pro pro podzemní válečnou výrobu. Název pochází z té doby. „K ukládání radioaktivních odpadů slouží od roku 1964," poučil mongolského velvyslance Jiří Slovák ze Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

„Náklady na úložiště platí stát z takzvaného jaderného účtu a rozpočtu Ministerstva průmyslu, na který přispívají ti, kdo odpad vyprodukují. Společně s úložištěm Bratství v Jáchymově přijdou na asi 20 milionů korun ročně," popsal Jiří Slovák.

Úložiště se skládá z jednotlivých kójí, které pracovníci po naplnění speciálními sudy zalijí betonem a zazdí. „Poločas rozpadu radioaktivních látek, které jsou tu uložené, je zhruba třicet let. Pak mohou být odpady zase recyklovány do životního prostředí," popsal během prohlídky komplexu ředitel úložiště Pravoslav Smrž.

Návštěvu provázela přísná bezpečnostní opatření. Každý z výpravy musel mít u sebe osobní dozimetr, svítilnu, speciální plášť nebo helmu. Před vstupem do úložiště musí každý vložit dozimetr do čtečky. Ta zaznamená naměřené hodnoty sievertů (jednotek záření) před návštěvou a po ní. V případě, že by se něco stalo, následuje dekontaminace.

Chodby se nacházejí zhruba sedmdesát metrů pod horninou vrchu Bídnice. Nic se sem nesmí vnášet ani vynášet. Přesto tu panuje stejná radioaktivita jako jinde v zemi. Mírně stoupne pouze u sudů.

„Velvyslance to velmi zaujalo. V podstatě jsem mu ukázal proces výroby energie z jádra, od těžby po uložení odpadu," dodal senátor Doubrava.

Úložiště radioaktivního odpadu RichardŘídí jej Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Rozkládá se na 16 hektarech. Nachází se zde více než 25 tisíc obalových souborů s odpadem. Tvoří je sudy s betonovou vnitřní stěnou. Celkový objem úložiště činí 17 tisíc kubíků, kapacita je asi poloviční, naplněna je ze 75 procent. Zbytek prostoru tvoří chodby a manipulační prostory. Při rychlosti ukládání 100 až 200 sudů ročně to ale vystačí až do roku 2070, kdy bude Richard uzavřen. Není zde uloženo vyhořelé palivo z jaderných elektráren. To je doposud ve skladech, hlubinné úložiště teprve Česká republika hledá. Povolení pro jeho výstavbu v EU má pouze Finsko.