Malé slavnosti byli přítomni přeživší obyvatelé terezínského ghetta, potomci a přátelé těch, kteří už nežijí. Mezi hosty zavítal velvyslanec Izraele v ČR Gary Corena a zástupce velvyslanectví USA Jim Merz. Prohlídková trasa vede pěšinami mezi šancemi a podzemními chodbami.

Uprostřed je památník s restaurovanými znaky – hebrejským citátem z bible, který se našel v Oblastním archivu Litoměřice, a džbánem, jenž v době ghetta na tomto místě rovněž stál. Projevy před prohlídkou přednesli ředitel Památníku Terezín Jan Munk, zástupkyně Terezínské iniciativy Dagmar Lieblová a místostarostka města Hana Rožcová.

Kolumbárium v terezínském ghettu vzniklo z potřeby uložení popela po kremaci zahynulých vězňů v krematoriu Židovského hřbitova. Nacisté ho nakonec využili k propagaci jejich „péče" o židovské obyvatele před návštěvou delegace Červeného kříže.

Popel z obětí byl uložen převážně v papírových urnách. V listopadu 1944 v rámci likvidace ghetta byl popel asi tří tisíc uren zakopáno poblíž koncentračního tábora Litoměřice, zbytek z 22 tisíc uren vysypán do Ohře.