Provozující společnost SONO PLUS ji založila, aby členským obcím a dalším zájemcům umožnila likvidovat biologicko rozložitelný odpad z domácností a údržby zeleně.

V době vegetačního růstu sem putuje bioodpad každý pracovní den od rána do odpoledne.

„Obce si ho vozí samy nebo jim ho po dohodě odvezeme v kontejnerech. Hmota se po přivezení rozdrtí pomocí velkoobjemového drtiče, uloží na hromadu a nechá uležet. Po dosažení teploty 70 stupňů Celsia uvnitř hromady se hmota překope. Zrání kompostu trvá zhruba půl roku, na konci po prosetí zůstane zhruba třetina z objemu, který sem byl dopraven. V průměru ročně uložíme a zpracujeme 8 000 tun bioodpadu. Náš kompost je certifikovaný jako organické hnojivo, provádíme si sami rozbory a kontroluje ho i akreditovaná laboratoř," říká provozní ředitel SONO PLUS Václav Krycner.

Během posledních let vzniklo v litoměřickém okrese několik menších kompostáren, které zpracovávají bioodpad od dodavatelů přímo z místa nebo nejbližšího okolí. Likvidace biologicky rozložitelného odpadu je limitována dojezdovou vzdáleností.

„Nás limituje plocha pro zpracování bioodpadu. Původně byla projektována na ploše 4 000 metrů čtverečních, před necelými dvěma roky byla rozšířena o dalších 2 500 metrů čtverečních. To je konečná plocha, větší objem už nejsme schopni zakládat. K vybudování kompostárny a jejímu vybavení jsme využili dotaci a na pětileté období udržitelnosti byly obce za ukládání bioodpadu zvýhodněny vratkami z hospodářské výsledku SONO PLUS, abychom dosáhli naplněnosti kapacitou 10 tisíc tun materiálu, potřebného k jejímu plynulému provozu. Grémium obcí rozhodlo tuto výhodu postupně snižovat, letos představuje už jen půl milionu korun a příští rok končí úplně," vysvětluje Libor Beránek, ředitel společnosti SONO PLUS.

Kompostárna je součástí skládky komunálního odpadu, která je v provozu od roku 1994. Z tělesa se jímá skládkový plyn, který pohání dvě kogenerační jednotky vyrábějící elektřinu, ta se spotřebování v provozu, zbytek se prodává do sítě.

Odpadní teplo z jednotek vyhřívá sušárnu řeziva. Na vrcholu skládky vznikla vedle kompostárny recyklační linka stavebních a demoličních materiálů, které odběratelé využívají pro zásypy a podklady vozovek a chodníků.