Nejvíce viditelné je dokončené bednění na chybějící části mostu nad silnicí č. 261, jehož betonování je v plánu začátkem příštího týdne. Rychlým tempem pokračují i práce bednění nového sjezdu z mostu k budoucímu kruhovému objezdu u autobusového nádraží.

Přímo na mostě pak proběhlo budování kotev na zídky kolejového lože, pracuje se i na římsách mostu a na odvodňování.

Generální rekonstrukce za 200 milionů korun most přes Labe zcela uzavřela. Vše bude hotové v létě 2020.