Klub pořádá ekoakci pravidelně a vždy posbírá pořádnou kupu materiálu, který do přírody nepatří. V době, kdy téměř v každé obci fungují sběrné dvory, je takové počínání lidí zarážející.

Parta dospělých a dětí dokázala během dopoledne naplnit odpadem zhruba dvacet plastových pytlů, shromáždit několik pneumatik, plechy, plasty i velkou molitanovou podložku do postele.

„Ekoakce už děláme pěknou řádku let v různých ročních obdobích, letos jsme počkali, až bude v tomto úseku dokončena rekonstrukce na přilehlé železniční trati. Tentokrát se nás sešlo zhruba dvacet, jindy je to dvakrát tolik. O víkendu absolvuje hodně dětí plánované závody. Uklízíme břeh a přístup k vodě, ale také sousední pozemky. Pořádáme zde během roku řadu akcí a nedopustíme, aby si tu děti způsobily vlivem nepořádku nějaké zranění. Sběr by si zasloužil celý břeh jezera. Problém je však v tom, že je rozparcelován pro několik různých vlastníků a přístup je jen na jejich povolení. Další odpad se nachází i pod vodou. Běžně nacházíme pneumatiky, sudy, jednou jsme vylovili vanu, loni to byl například gauč. Sběr opět podpořil Nadačním fondem Henllich a Ústecká komunitní nadace, peníze budou použity na odvoz a likvidaci odpadu," uvedl vedoucí ekoakce Vítězslav Šíf.

Po sběru všichni usedli k ohni a poobědvali, na závěr proběhly soutěže a odměnění nejlepších sběračů.

Klub Kraken Litoměřice vznikl už v roce 1968, přes dvacet let se věnuje práci s dětmi a mládeží. Během roku se zúčastňuje nebo sám pořádá soutěže hlavně v bazénu. Tradici má Litoměřická ploutev, v Libochovicích potápění pro širokou veřejnost, na ostrově Píšťanského jezera letní soustředění. Letos klub s Plaveckou školou uspořádal mimo jiného seriál potápění s handicapovanými plavci.

„Ve škole máme každý rok na 70 dětí, z toho asi 30 se věnuje potápění, k nim je třeba přiřadit dospělé členy a instruktory. Víc zájemců nemůžeme zvládnout, a proto ani neorganizujeme nábory. Ti, co ukončí výcvik a odejdou, doplníme nováčky," vysvětluje Ivana Háčková, jedna z vedoucích Plavecké školy.

Potápěči mají své klubové zařízení na Písečném ostrově, Plavecká škola funguje v krytém bazénu každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hodin.