V únoru letošního roku byl proto zhotoven investiční projekt, který následně podpořilo Generální ředitelství Národního památkového ústavu a přidělilo na něj potřebné finanční prostředky.

„Napřed proběhlo kompletní zaměření celého areálu hradu. Následovalo zpracování digitálního modelu. Ten se opíral o provedená měření, podobu zbytků staveb na zřícenině, ale také o fantazii. Následně došlo k vyhotovení modelu," uvedla kastelánka hradu Miriam Němcová.

Model hradu bude na Házmburku k vidění trvale. Spolu s dalšími akcemi, které se během roku na Házmburku konají, by mohl zvednout návštěvnost zříceniny. Ta byla i dosud velmi slušná. Na hrad se během roku podívalo asi 28 tisíc návštěvníků.

Kromě připravovaných akcí, jako je například pálení čarodějnic, středověký den nebo hradozámecká noc je v plánu i oprava hradního sklepa.