Pro rok 2016 jich bude v celé diecézi 134, z toho 90 jen v Litoměřicích, dále se bude v příštích dnech zapečeťovat také v Liběšicích, Ploskovicích, Úštěku, Jiřetíně pod Jedlovou, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti nebo Chomutově.

Kontrolu nad zapečeťováním v Litoměřicích včera zajistila Hana Chrudimská, pověřená Městským úřadem Litoměřice, za Charitu pak koordinátorka Tříkrálové sbírky litoměřické diecéze Veronika Vedejová.

„Tříkrálová sbírka má všeobecný záměr, a to využít peníze na pomoc těm v naší společnosti, kteří ji nejvíc potřebují, to jsou mentálně i tělesně postižení, děti, které potřebují pomoc, sociálně slabí nebo staří lidé," popsala koordinátorka sbírky Vedejová.

Od 1. do 14 ledna

Veškerý výtěžek z koledování se následně dělí podle pravidel, 65 % peněz zůstává na pomoc v regionu, 15 % putuje na jednotlivé služby zajišťované v diecézi, 10 % z výtěžku je určeno na humanitární pomoc v diecézi a 5 % jde na projekty Charity České republiky. Zbylých 5 % pokryje režijní náklady sbírky, například nákup cukrů a kalendářů, které koledníci tradičně rozdávají.

Zapečetěné pokladničky mohou tříkráloví koledníci jako každý rok plnit od 1. do 14. ledna. Požehnání koledníkům se však v příštím roce uskuteční až 4. ledna. Tentokrát se nově odehraje na litoměřickém Mírovém náměstí. Žehnání bude předcházet tříkrálový průvod, který v 16.30 hodin vyjde z Domova na Dómském pahorku právě na náměstí, kde zazpívají Páni kluci a kde bude rovněž informační stánek Charity. V něm se lidé například dozví, jak je s penězi ze sbírky naloženo.

Přípravy tedy vrcholí, pokud by se ovšem někdo ještě chtěl do organizování sbírky zapojit, má šanci. Diecézní charita Litoměřice stále hledá dobrovolníky, a to i mezi těmi nejmladšími. „Děti nám samozřejmě odrůstají, proto je třeba koledníky obměňovat. V obcích obvykle problémy se zapojením dětí nemáme, v Litoměřicích je to horší," dodala Veronika Vedejová.