V okresu se dbá také na to, aby vajíčkové odměny koledníkům byly co nejvyšňořenější. V Libotenicích má sídlo galerie a asociace malířů a malířek kraslic. Zdejší malérečky pořádají workshopy tohoto umění, se svými aktivitami seznamovaly lidi hned na několika jarmarcích v regionu.

Zatímco pro nevěřící jsou Velikonoce hlavně oslavou jara spojenou s lidovými zvyky, křesťané na Litoměřicku v uplynulém týdnu oslavovali poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení. Několik výpravných mší proběhlo také v litoměřické katedrále sv. Štěpána.