Od A1 do C10

Jejich hravý souřadnicový systém sady rozděluje na třicet pomyslných parcel označených A1 až C10, každá má přitom své jasné určení.

„Nízké dřevěné sloupky jednak usnadňují orientaci v rozlehlém parku. Kromě toho obsahují piktogramy s různými motivy, které vybízejí k objevování možností veřejného prostoru. Některé parcely návštěvníkům Jiráskových sadů naznačují, co v parku podniknout, další odkazují k nejrůznějším zálibám, historii či místním zajímavostem, jiné mají částečně sociální přesah," popsala Petra Hrubošová z Nadace Proměny.

Nadhled: nutný

Nově tak v parku najdete například parcelu určenou ke sňatkům, k odpočinku cestou z nočního podniku, parcelu s veřejně dostupnou Wi-Fi sítí, parcelu pro tatínky s dětmi, šachisty, k dočasnému odkládání pejsků a kočiček či na piknik, jaký svět neviděl.

Nechybí parcela pro evakuaci v případě nehody v místním chemickém závodě, se speciální výsadbou travnaté kultury odolné vůči dusičnatým látkám nebo parcela, kde je dovoleno konzumovat božskou manu a elixíry života. V řadě případů by lidé k piktogramům přitom měli přistupovat s nadsázkou.

„Neobvyklý orientační systém je především vtipnou hrou, která podtrhuje základní smysl městského parku - trávení volného času. Upozorňuje také na skutečnost, že park je sdíleným prostorem, který využívají lidé různého věku, zájmů i názorů. Může být místem odpočinku a setkávání, sportovištěm, pódiem nebo herní plochou a vyžaduje tak mimo jiné ohleduplnost a toleranci všech svých uživatelů jak vůči místu samotnému, tak k ostatním," doplnila Petra Hrubošová.

Seznámit se s jednotlivými piktogramy lidé samozřejmě mohou přímo na místě. Byla však vydaná i speciální brožurka. „Dostupná bude v několika kusech v informačním centru na náměstí. Pokud by o ní byl enormní zájem, bude možné ji přiobjednat," uvedla Lenka Brožová z litoměřického městského úřadu.

Další novinkou v parku jsou vodní prvky, které do jeho střední části navrhl architekt celé proměny Zdenek Sendler. Studentka Dita Krouželová k nim poté vybrala odpovídající úryvky z díla básníka Karla Hynka Máchy, jehož osud je s Litoměřicemi neodmyslitelně spjatý. Hranol s vodní hladinou, v níž se odráží bezprostřední okolí, tak například cituje z Máchova Máje: „Tiché jsou vlny, temný vod klín, vše lazurným se pláštěm krylo… Vše stopeno v lůno vod, jak v zrcadle se zhlíží."