Dobrá zpráva pro řidiče! Doprava po rozkopaném centru Litoměřic bude o něco plynulejší. První etapa náročné revitalizace Palachovy ulice jde totiž do finále a vše nasvědčuje tomu, že po její spodní části se ještě letos projedou auta. Úsek ke křižovatce ulic Tolstého a Palackého má být průjezdný k 1. listopadu.

„V Sovově ulici a v první části Palachovy ulice už svítí nová zámková dlažba na chodnících, obrubníky vykreslují místa, kde naproti sobě budou autobusové zastávky, jsou hotové podklady komunikací a začíná instalace veřejného osvětlení,“ přiblížila aktuální stav prací mluvčí města Eva Břeňová.

Po povodni v roce 2002...
Povodeň 2002: Úklid po ničivých záplavách objektivem Karla Pecha

Na konci srpna začnou dělníci pokládat kamennou dlažbu v místech určených pro parkování, před kinem Máj pak vznikne zelené kruhové náměstíčko lemované lavičkami.

„Stavební práce vyvrcholí v druhé polovině října pokládkou asfaltového koberce,“ doplnila Břeňová.

Zásadní novinkou má být zprůjezdnění dříve uzavřené propojovací komunikace kolem kina Máj, a to jednosměrně z ulice Osvobození. „Dosud to nešlo, protože zde byla zastávka MHD,“ vysvětlil stavební technik odboru územního rozvoje Ladislav Pošík.

Druhá etapa rekonstrukce Palachovy ulice bude vzápětí po ukončení té první pokračovat až ke křižovatce s ulicí Resslova.

Už nyní jsou v tomto úseku vidět zemní práce související s opravou kanalizace. Právě výměna potrubí, kterou zajišťuje Severočeská vodárenská společnost, předchází vlastní revitalizaci celé třídy.

„Celé ukončení rekonstrukce Palachovy ulice, tedy až k místu napojení na Masarykovu ulici, je podle projektu naplánované na druhou polovinu příštího roku,“ připomněla vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.

ZE ZANEDBANÉ TŘÍDY BUDE MODERNÍ BULVÁR

Cílem radnice je proměnit Palachovu ulici v moderní bulvár, který bude bezpečný jak pro chodce, tak i cyklisty a řidiče. Výsledkem má být také více parkovacích míst a více zeleně.

„K dnešnímu dni disponuje ulice přibližně 140 parkovacími místy, dvě místa jsou vyhrazena pro invalidy. Nově bude v ulici parkovacích míst 148, další dvě místa pro invalidy a pět případných rezervních míst,“ předeslal Ladislav Pošík.

Projekt naopak nepočítá s pruhem pro cyklisty, po němž volala řada Litoměřičanů a který by posloužil bezpečnému průjezdu cyklistů mířících z kopců Českého středohoří k Labské cyklostezce. Pruh by však byl na úkor parkovacích stání nebo chodníků.

„Požadavek na cyklopruhy jsme měli, ale od policie přišlo vždy stanovisko, že by musely být na úkor plochy pro parkování. Pokud se ale v budoucnu odvážíme tato stání zrušit, pruhy pro cyklisty mohou vzniknout,“ řekl už v minulosti místostarosta Karel Krejza.

Nejúspěšnější hitmejkr v dějinách německé kinematografie
Litoměřická NEJ, díl 5: Nejúspěšnější hitmaker v německém filmu