Většina návštěvníků se z kalvárie přesunula do kostela svatého Petra a Pavla v Úštěku. Tam si návštěvnost průvodkyně pochvalovaly a jejich výklad o historii kostela si během večera poslechly desítky jak místních, tak i přespolních návštěvníků.

Ani v litoměřické katedrále svatého Štěpána nebylo příliš plno, přesto bylo co obdivovat. V atmosféře ztemnělé katedrály osvětlené svíčkami se rozezněly nádherné varhany a poté proběhl fundovaný výklad o výzdobě a historii samotného svatostánku od probošta Litoměřické kapituly Jiřího Hladíka.