Před deseti lety rozjelo město projekt využívání geotermální energie, který se mnohým zdál být utopií. Dnes jsou Litoměřičtí o kus dál a hlavně nejsou sami. Získali na svou stranu nejprve odborníky a potom společně i instituce, které rozhodují o přidělování dotací. Projekt není totiž o řádech desítek, ale stovek milionů korun. Hodně záleželo na dobré připravenosti podkladů a výsledcích dosažených z prvního ověřovacího vrtu, který dosáhl hloubky necelých dvou kilometrů.

Průzkum potvrdil odhady geologického průzkumu ve vytipované lokalitě v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů. Zde se pod zemí nachází optimální rozložení hornin a v hloubce kolem čtyř kilometrů je dostatečná teplota pro ohřev vody. Celý projekt byl z důvodů velkých investic rozdělen do několika etap.

„Důležité bylo, že projekt dostal podporu z programu Věda, výzkum, vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dotace 130 milionů korun pokryje první etapu do roku 2019 a výstavbu vědecko-výzkumného centra. Přibližně stejnou sumu očekáváme na přípravu produkčních vrtů,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Optimisté věří, že do deseti let by mohla Země ohřívat vodu na zhruba 160 stupňů Celsia a předávat teplo domácnostem i nebytovým prostorám a v elektrárně vyrábět elektřinu. „Ještě dřív však musíme mít ověřenu bezpečnost, která je prioritou celého projektu. Právě vědecko-výzkumné centrum, které budou využívat vědci z devíti univerzit a institucí, poslouží k ověřování seismicity vrtání. Stávající ověřovací vrt realizovaný v letech 2006 a 2007 se bude čistit a rozšiřovat. Stane se spolu s dalšími dvěma mělčími vrty do hloubky 300 metrů v lokalitě kolem Litoměřic součástí monitorovací sítě. Samotné dva hloubkové produkční vrty dosáhnou hloubky zhruba čtyř kilometrů,“ doplnil manažer geotermálního projektu Antonín Tym.

Stavební firma začala ve čtvrtek bourat za výstavištěm Zahrada Čech staré garáže a na uvolněném místě do roka postaví technické zázemí Vědecko-výzkumného centra RINGEN UK, které zastřešuje Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2019 se v něm budou střídat pracovníci z devíti univerzit a vědeckých institucí. Pracoviště poskytne rovněž služby dalším institucím v řadě oborů v Česku a zahraničí. Konsorcium škol a institucí spolupracuje se zhotoviteli podobných projektů v západní Evropě a zejména na Islandu, který má bohaté zkušenosti s využíváním geotermální energie.

Bytové i některé nebytové objekty v Litoměřicích jsou od výstavby sídlišť převážně vytápěny z centrálního zdroje tepla, který spaluje hnědé uhlí. Přestože jeho provozovatel investoval do výtopny značné prostředky, radnice vidí budoucnost právě v energii Země, která je naprosto ekologická a pro uživatele levný zdroj.