Mítink zahájila československá hymna a poté na 20 delegací, z toho polovina ze zahraničních zastupitelství v Praze, položilo květiny ke třem centrálním pylonům hřbitova.

Zdravici k účastníkům přednesl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip: „Chtěl bych na tomto památném místě připomenout, že nestačí si stát na svém, je mnohem důležitější mít pro druhé pochopení, schopnost je vnímat a najít společnou řeč s většinou, která bude ochotna překonat krize a pokračovat v budování státu."

Poslankyně PSČR Hana Aulická Jírovcová ve svém projevu zdůraznila hrůzy a utrpení druhé světové, zvláště těch, jež jsou spojeny s Terezínem coby ghettem a věznicí gestapa v Malé pevnosti, a také s koncentračním táborem Litoměřice.

„Zde na Národním hřbitově leží pozůstatky z hromadných hrobů z pevnosti a jejího okolí, z Lovosic a Litoměřic. Je zde 2 386 jednotlivých hrobů, u pylonů jsou pozůstatky posledních obětí konce války, pochováno je tu na 10 tisíc obětí zvůle nacismu. Jeho cynismus a krutost potvrzuje vykonání poslední popravy 2. května 1945 právě v Malé pevnosti. Vězni se při vyvolávání jmen domnívali, že budou propuštěni, zvláště když po 19. dubnu byly popravy zakázány. Rychle se vzpamatovali, když uslyšeli výstřely z pušek. Toho dne zemřelo na tamním popravišti 48 mužů a tři ženy. Další oběti přinesla tyfová epidemie dovezená transporty z koncentračních táborů. Nesmíme na tyto oběti zapomenout, naše úcta patří všem, kteří položili své životy, abychom my i další generace žili ve svobodné a lepší zemi," uvedla poslankyně.

Po projevech položily ženy s dětmi symbolicky květiny na náhrobky na Národním hřbitově a delegace se poté vypravily k bývalému popravišti v Malé pevnosti, kde pietní akt pokračoval.