Cvičení trvalo tři hodiny, na jeho konci se zástupci hasičů, policistů i zdravotníků shodli na tom, že jsou na podobnou událost připraveni.

„Cvičení se soustředilo na zásah během simulovaného úniku čpavku z cisterny přímo v areálu Lovochemie. Tuto situaci jsme navíc cvičně upravili i o několik fiktivních úrazů – tři těžká a tři lehká zranění. Jejich hlavním smyslem bylo zapojit do cvičení i zdravotníky," řekl Karel Novotný, velitel taktického cvičení.

Akce včera probíhala od 9 do 12 hodin a zúčastnilo se jí téměř 90 hasičů, policistů a zdravotníků. „Převážnou část zapojených osob tvořili hasiči z Lovochemie, z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje z Lovosic, Litoměřic i Ústí nad Labem a z jednotek dobrovolných hasičů z okolních obcí," doplnil Karel Novotný.

Že se v Lovochemii cvičení konalo, poznala i veřejnost. „Informovali jsme městský úřad v Lovosicích, přilehlé obce i firmy sídlící v okolí našeho areálu. Snažili jsme se tím předejít možným nedorozuměním, protože cvičení obsahovalo také výstražné zvukové signály, uzavírku silnice první třídy u Lovochemie a také rozsvícení výstražných světel," zmínila doprovodné prvky cvičení mluvčí Lovochemie Libuše Tomanová.

Celé cvičení podle ní probíhalo podle plánovaného programu. „Během celé akce nebyl nijak narušen bezpečný provoz areálu, nedošlo k přerušení výroby ani k ohrožení života či zdraví osob," dodala.
„Všichni pracovali tak, jak měli. Kromě toho, že jsou tato cvičení povinná ze zákona, je dobré pravidelně procvičit zásah téměř v reálných podmínkách. Lépe se tím připravujeme na případné mimořádné situace. Při čtvrtečním cvičení jsme si ověřili funkční spolupráci hasičů, zdravotníků a policistů," uzavřel velitel taktického cvičení Novotný.

Taktické cvičení v kostce
• Fiktivní únik čpavku z železniční cisterny v areálu společnosti Lovochemie. Do ovzduší se simulovaně uvolnilo přibližně 200 kilogramů čpavku a ten se dostal mimo areál Lovochemie.
• Při události došlo k hranému zranění 6 osob, šlo o 3 zranění vážná a 3 lehká.
• Po oznámení fiktivního úniku čpavku byly uzavřeny silnice I/15 a II/247 v okolí areálu Lovochemie. Komunikace byly uzavřeny zhruba na dobu 40 minut.
• Proběhla cvičná evakuace 146 osob z výrobních provozů v areálu společnosti Lovochemie.
• Samospráva, podnikatelské subjekty, okolní obce a občané byli včas upozorněni na cvičení formou automatických SMS dispečinku, prostřednictvím osobních návštěv, informovaností regionálního tisku, hlášením městského rozhlasu v Lovosicích a zasíláním informačních mailů společnostem v okolí Lovochemie.
• Zásahu se zúčastnilo 88 osob – 63 hasičů, 18 policistů a 7 zdravotníků.