S platností od 1. ledna 2019 přechází provoz dopravy ze stávajícího dopravce společnosti TD Bus (dříve BusLine) na Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK). Jelikož se při přebírání řidičů od stávajícího dopravce TD BUS ukázalo, že situace v litoměřickém středisku je velmi špatná, je Ústecký kraj nucen sáhnout k určité redukci jednotlivých spojů.

„Změny se dotknou zhruba poloviny linek. Jde v drtivé většině o spoje po 17. či 18. hodině, mizivé procento se pak týká spojů v brzkých ranních hodinách či během dopoledne. Školní spoje budou zajištěny bez omezení v plném rozsahu,“ píše v dopise starostům dotčených obcí Jindřich Franěk, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje. Toto omezení se vztahuje pouze na dobu nezbytně nutnou, než se podaří zajistit dostatek řidičů k pokrytí celé objednávky Ústeckého kraje.

Díky nedostatku řidičů docházelo k výlukám autobusových spojů již během poskytování služeb společností TD BUS. Tento problém v současné době trápí i DSÚK. Při dojednávání podmínek převodu na DSÚK se totiž ukázalo, že autobusová doprava je v litoměřickém středisku ve velmi špatném, až zbědovaném stavu.

„Došlo k odchodu několika řidičů již v průběhu tohoto roku, další nebyli navzdory dohodám se společností TD BUS převedeni a působí u tohoto dopravce i nadále, případně jsou ve výpovědní lhůtě. Pro rozjezd Dopravní společnosti Ústeckého kraje v dané oblasti je v současné době k dispozici pouze 18 stálých pracovníků, což nestačí k provozu v plném rozsahu,“ vysvětluje situaci náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

„Přestože jsme si vědomi, že i toto omezení může být vnímáno negativně zejména z pohledu pracujících do pozdějších odpoledních či večerních hodin, jsme zároveň toho názoru, že přinese pozitivní posun v dopravě na Litoměřicku. Je nesporně lepší, aby cestující skutečně dopředu věděli, jaké spoje nepojedou, než mít nejistotu, jakou v posledních měsících zažívali s dopravcem TD Bus,“ dodává Jindřich Franěk.

Změny v autobusové dopravě se dočká i Roudnice nad Labem. Od 1. ledna 2019 dojde k integraci linky městské hromadné dopravy v Roudnici nad Labem do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Linka MHD tak získá novou přehlednější trasu, více spojů, nové číslo 368 a možnost vydávání jednotlivého i časového jízdného DÚK.

„Původní linka MHD zůstává na přímější trase spojující sídliště s centrem města, vlakovým nádražím a Bezděkovem. V ostatních místech ji nahradí právě autobusy Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) a autobusy Pražské integrované dopravy (PID). Cestujícím tak integrace přinese, kromě změny zaběhlých jízdních řádů, již jen samé výhody – dostupnější, četnější, rychlejší a především levnější dopravu,“ řekl starosta města František Padělek.

Jízdní doklady DÚK budou platné ve všech integrovaných autobusech jedoucích v zóně 661 Roudnice nad Labem. V MHD bude stejně jako v linkách DÚK navíc možné i využití papírových jízdních dokladů Pražské integrované dopravy (PID), které jsou vhodné pro cestování do Prahy, Mělníku či jiných míst ve Středočeském kraji. Mezi další výhody integrace patří slevy pro důchodce, žáky a studenty a zavedení časových předplatných jízdenek s týdenní a měsíční platností. Nebude tak nutné kupovat si jízdenky při každém nástupu do autobusu, což cestujícím přinese značné úspory v cestování.