Litoměřický Kalich, jak zní pojmenování akce, se už tradičně konal ve vestibulu zámku v Ploskovicích a návštěvníci na něm mohli obdivovat desítky modelů letadel, vrtulníků i jiné techniky.