Námětů, ze kterých účastníci mohli vybírat, byla celá řada. Na prvním místě se v pomyslném desateru nakonec umístil nedostatek startovacích bytů ve městě a požadavek na jejich výstavbu. Na druhém místě skončilo vybudování pruhů pro cyklisty a na třetím nedostatečná propagace letního kina s požadavkem na rozšíření programu o filmy pro mladé.

Další z příček žebříčku obsadil například návrh na spravedlivější rozdělování peněz mezi sportovní kluby, větší množství a častější vývoz odpadkových košů, vybudování víceúčelové sportovní haly, zlepšení služeb veřejných WC nebo pořádání více koncertů pro mladé.

„Tyto problémy budou nyní společně s výstupy školních fór, to je dalších šest problémů, součástí ověřovací ankety, která proběhne v dubnu na školách a webu Zdravého města Litoměřice," informovala koordinátorka Zdravého města Rita Vlčková.

V loňském roce z fóra i z ankety vzešel jako vítězný požadavek na wi-fi v Jiráskových sadech. „70 % parku je dnes už pokrytých," dodala Vlčková.

Velké Desatero problémů Litoměřic 2016 se uskuteční 11. dubna v domě kultury.