Na cestě do polského Krakova, kam míří na světové setkání mládeže s papežem Františkem, se mladí Filipínci setkali s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a v katedrále sv. Štěpána slavili mši svatou.

Během dne si prohlédli město a zdejší hřbitov, v prostorách Hradu se setkali se starostou města Ladislavem Chlupáčem. Stodvacetičlenná skupina doprovázená čtyřmi katolickými kněžími se krátce zastavila i v Terezíně.

Litoměřice jsou pro Filipínce místem spojovaným se jménem jejich národního hrdiny José Rizala, lékaře, spisovatele a nejvýznamnější postavy filipínského hnutí za nezávislost a osvobození od španělské koloniální nadvlády, jehož pojilo blízké přátelství s litoměřickým středoškolským profesorem F. Blumentrittem.