Studentce konzervatoře nebyla na pódiu neznámá persona jejího pedagoga Romana Pallase, který je zároveň sbormistrem litoměřického dívčího sboru Puellae Cantantes. Ten podpořil profi výkonem odhadem dvě stě hrdel. Sbormistra čeká i s celou rodinou šichta během celého adventu. „Jako hudebníci většinou máme řadu vystoupení, letošní rok nebude výjimkou,“ svěřil se.

Akci podpořilo Město Litoměřice, Zahrada Čech a pekařství Kohn. V královském městě se koledy zpívaly ještě v dětském domově a Hennlichu. Pělo se i na dalších asi 15 místech v okrese, například v Lovosicích, Terezíně, Hrobcích nebo ve Vetlé.