Od včerejška (2.5.) až do konce června se s nimi na různých místech mohou potkávat obyvatelé a návštěvníci města Litoměřice. Jako formu připomínky je zvolili pracovníci Diakonie u příležitosti 25. výročí její existence v Litoměřicích.

V parku Václava Havla si jubileum připomněli pracovníci litoměřického střediska s klienty a hosty. Jeho historii připomněl zakladatel Zdeněk Bárta.

„Politici se v posledních letech zaštiťují evropskými hodnotami, ale mnozí ani netuší, že hlavními hodnotami je nikdy nekončící zápas o rovnost a lidská práva pro všechny lidi bez rozdílu. Tedy i o práva handicapovaných. Zápas o lidská práva je už čtvrtstoletí součástí našeho ústavního pořádku, ale já jsem osobně hrdý na to, že zatímco Listina základních práv byla v naší republice vyhlášena na konci roku 1992, středisko Diakonie ČCE v Litoměřicích bylo založeno o osm měsíců dřív,“ řekl v projevu Zdeněk Bárta.

Drážní hasiči pomáhali přemístit vagon z Bohušovic nad Ohří do Terezína.
FOTO: Vlak Lustig už nebude křižovat republiku. Zůstane v Terezíně

Vedle azylového domu pro matky s dětmi poskytuje Diakonie dalších pět služeb, ve kterých klienti nacházejí komplexní a návaznou péči tak, aby v nich získali co nejvyšší možnou míru samostatnosti.

„Loni je využívalo 224 klientů. Před 25 lety jsme začínali s rozpočtem necelých 100 tisíc korun a dobrovolnickou pomocí studentek Střední pedagogické školy, nyní se blížíme sumě 30 milionů korun. Práci u nás nachází na 120 lidí, většina rovněž se zdravotním postižením,“ uvedla Irena Opočenská, ředitelka litoměřického střediska Diakonie.

Jejím přáním je získat nové zázemí v bývalých kasárnách Pod Radobýlem, kde by mohlo vzniknout zázemí pro chráněné dílny, případně domov pro stárnoucí rodiče s jejich handicapovanými dětmi.

Včerejší setkání bylo sice víc naladěno jubileem, ale přesto pracovníci Diakonie neopomněli připomenout i některé opakující se problémy. Letos například zatím mají na zajištění služeb o 4,5 milionu korun dotací méně než loni.

„Jsme už zvyklí, že každý rok začínáme s pesimistickou zprávou nenaplnění našich finančních požadavků. Z krajského úřadu jsme sice i letos dostali příslib, že nám je dorovnají, ale nikdy nám nechybělo tolik peněz jako letos. Loni jsme neměli plně pokryty dvě služby, tentokrát se to týká všech oblastí. S přidělenými financemi vydržíme nejdéle do 3. čtvrtletí,“ vysvětlil finanční situaci Tomáš Derfl, ekonom střediska.

Pálení čarodějnic v Litoměřicích a v Chodovlicích.
FOTO: Pálení čarodějnic v Litoměřicích a v Chodovlicích

„Naše město přispívá Diakonii různými dotačními tituly, které předkládá na různé sociální služby, a doplňuje tak prostředky, jež poskytuje krajský úřad. Například loni to bylo zhruba 1,2 milionu korun,“ uvedl Pavel Grund, litoměřický místostarosta.

Partnerem oslavy výročí se stala Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, konkrétně Katedra výtvarné kultury.

„Naše studentka Helena Hingerová, která je současně zaměstnankyní Diakonie, se rozhodla ve své bakalářské práci zcela nového studijního oboru výtvarná výchova pro pomáhající profese zaměřit na ztvárnění příběhů klientů, jejich jedinečnosti a specifičnosti, do podoby stojících či sedících soch. Mohu potvrdit, že se jí to podařilo,“ uvedla vedoucí katedry Jitka Gérinková.

Další akcí, kterou bude připomenuto výročí Diakonie, je ve čtvrtek 4. května od 15 hodin v atriu u domu kultury jarní veselice. Návštěvníci se seznámí s jejími jednotlivými aktivitami formou workshopů, na programu budou divadelní představení a vystoupení mimo jiné v podání klientů a zaměstnanců Diakonie.

Malvína Floriánová se narodila Nikole a Stanislavu Floriánovým z Litoměřic 25.4. v 10:31 hodin v Litoměřicích (3,59 kg a 52 cm).
ANKETA, FOTOGALERIE: Právě jsme se narodili