Ta byla podle dochovaných dokumentů vysazena na památku padlých vojáků z prusko-rakouské války v roce 1866. Příští rok by mohla oslavit 130 let.

K tomuto jubileu se jí včera dostalo významné péče. Městská zahradnice Petra Plicková loni zkusila štěstí a zaslala přihlášku k ošetření stromu do projektu Zdravé stromy pro zítřek, který už šest let vyhlašuje Nadace Partnerství. „Lípa, která je tvořena pěti korunami a je pěknou dominantou této části náměstí, zaujala při hodnocení odborníky natolik, že ji zařadili mezi 23 stromů, určených k bezplatnému ošetření. Mám z toho radost a věřím, že díky tomu a další péči se může dožít dalšího významného jubilea. Ve městě máme ještě jeden patrně starší strom jinan, který roste v Dohnalově ulici," uvedla Petra Plicková.

Lípu, jejíž hodnota se odhaduje na 207 tisíc korun, ošetřil certifikovaný arborista Vojtěch Plecháč s kolegou. „Zredukovali jsme objem koruny, odlehčili ji od nestabilních větví a upravili podchodnou a podjezdovou výšku, aby větve nevadily chodcům nebo silničnímu provozu. Pro mne je to první strom, který jsem v rámci projektu ošetřil. Pracoval jsem k němu s určitým respektem nejen proto, že je tak starý, ale hlavně proto, že jeho mládí je spojeno s mým prapradědečkem, který ve Štětí v druhé polovině 19. století žil," prozradil Vojtěch Plecháč z Prahy.

Podle odborníka by se na lípě, podobně jako na jiných památných stromech, měla provádět pravidelná kontrola a ošetření v pětiletých cyklech. Stromolezecké ošetření díky zařazení do stejného projektu se dostane už tento pátek jiné lípě v našem regionu, která roste v Roudnici nad Labem, v areálu ZŠ Jungmannova na Bezděkově. Podle hodnotitelů je její stav zhoršený, tým arboristy Jiřího Málka bude muset nejen odstranit suché, polámané a nevhodné větve, ale také nainstalovat v koruně vazbu, aby strom neohrožoval své okolí.

Na projektu se podílí Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Mendelova univerzita v Brně a Lesy ČR. V jeho krátké historii byla na Litoměřicku už ošetřena lípa v Českých Kopistech a kaštan v Třebouticích.

Přihlášky do 7. ročníku projektu pro ošetření stromů v roce 2016 je třeba poslat Nadaci Partnerství nejpozději do konce srpna letošního roku. Stav přihlášených stromů vyhodnotí odborníci a navrhnou k zařazení do projektu.